Integritetspolicy

 

Information om Star Nutrition's behandling av dina personuppgifter

HSNG värnar om din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd. I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m. 

Health and Sports Nutrition Group HSNG AB (org. nr 556564-4258) (”HSNG/oss/vi/vår/vårt”) är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi har också utsett ett dataskyddsombud som övervakar att HSNG följer reglerna om dataskydd. Om du har frågor om vår användning av dina uppgifter, kan du kontakta oss eller vårt dataskyddsombud på dpo@gymgrossisten.com.

Vilka uppgifter använder vi om dig?

Vi behandlar en mängd olika typer av uppgifter om dig. Det kan vara uppgifter som du lämnar till oss, andra uppgifter skapas av oss och vissa uppgifter hämtar vi från andra källor. Vilka uppgifter vi behöver beror bl.a. på vilken relation du har med oss, t.ex. om du är kund eller besöker vår hemsida. Vissa uppgifter måste vi använda t.ex. för att vi ska kunna ingå eller fullgöra vårt avtal med dig. Utan sådana uppgifter kan vi därför inte t.ex. ingå köpeavtal eller leverera en produkt till dig. Vill du veta mer om vilka uppgifter vi använder se längre ner.

Vilka rättigheter har du och hur gör du?
Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta HSNG via info@starnutrition.com. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Rätt till tillgång Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter. Rätt till rättelse Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade. Rätt till radering och begränsning I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt, t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol. Rätt till invändning Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse. Under den detaljerade informationen nedan om kunder ser du vilka våra berättigade intressen är. Rätt till dataportabilitet När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.
Vad gör du om du har frågor och klagomål?
Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@starnutrition.com, Installatörvägen 21, 46137 Trollhättan eller 010-884 48 80. Du kan även maila dina frågor direkt till vårt dataskyddsombud på dpo@gymgrossisten.com. Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av tillämpliga dataskyddsregler till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen)
Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?
Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med nya företag kommer du att få information om detta från oss. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på www.starnutrition.se.
Vad gäller för användning av cookies?
Om du vill veta mer om användningen av cookies på vår webbplats kan du läsa mer på länken längst ner på sidan.

Information om hemsidebesökare

När du använder vår hemsida kan vi tillsammans med tredjepartsleverantörer använda cookies och liknande identifierare och då placera filer eller kod på din enhet eller webbläsare. Detta gör vi oavsett om du väljer att göra ett köp av någon av våra produkter eller inte. Med hjälp av cookies och liknande identifierare behandlar vi dina uppgifter bl.a. för att underlätta din surfupplevelse, för att kunna interagera med dig och för att kunna optimera vår marknadsföring till dig. Vill du veta mer om hur vi använder cookies så klicka här.


Information om berättigat intresse

Som framgår ovan stödjer vi ibland vår hantering av dina uppgifter på vårt (eller annan parts) s.k. berättigat intresse. Det betyder att vi bedömt att vi får använda dina uppgifter för ett visst ändamål pga. att vårt intresse av att använda dina uppgifter väger tyngre än din rätt att inte omfattas av användningen. Detta kallas en ”intresseavvägning”. Vårt intresse av att använda dina uppgifter måste vara välgrundat och motiverat. Kontakta oss eller vårt dataskyddsombud dpo@gymgrossisten.com om du vill veta mer om hur vi har gjort intresseavvägningen för ett visst ändamål.