KVALITET & SÄKERHET

Kvalitet och säkerhet är mycket viktigt vid utvecklingen av Star Nutrition. Som Nordens största varumärke inom sportnutrition är alla Star Nutritions produkter framtagna i enlighet med både EU-regleringar och svensk lagstiftning.

Lagliga och säkra produkter

Vår produktutvecklingsavdelning strävar efter att alltid lansera nya innovativa och relevanta produkter för våra kunder, och som stöd har de en regulatorisk avdelning bestående av specialister med livsmedelsteknisk expertis och en bakgrund inom nutrition. Den regulatoriska avdelningen granskar innehållet i alla Star Nutritions produkter för att försäkra sig om att de uppfyller lag- och säkerhetskrav på svensk så väl som europeisk nivå. Star Nutrition står för rent utövande av idrott, och använder inga ingredienser med medicinsk effekt eller som är uppförda på WADAs dopinglista.

Märkning enligt EU-standard

Star Nutrition garanterar sina kunder att produkterna i sortimentet alltid uppfyller svenska och europeiska märkningskrav. Rigorösa rutiner säkerställer att all obligatorisk information för kosttillskott och livsmedel finns tillgängliga på etiketten. Produkterna kontrolleras även i avseende att alla närings- och hälsopåståenden som görs på etiketten är i enighet med europeisk lagstiftning, för att garantera våra kunder inom EU att produkterna följer marknadsföringslagstiftningen.

Star Nutrition en del av Orkla

Star Nutritions produktion följs ett väl implementerat egenkontrollprogram, och ett externt bolag anlitas för utbildning av personal och för att genomföra revisioner som säkerställer efterlevnad. Men Star Nutritions säkerhetsarbete sträcker sig längre än så, då varumärket ägs av Orkla ASA, vilket betyder att ett aktivt arbete för att uppfylla Orkla Food Safety Standard är en del av den dagliga verksamheten. Orkla Food Safety Standard är Orklas interna matsäkerhetsstandard som baseras på den oberoende matsäkerhetsstandarden BRC.